Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celosborové shromáždění 30.3.08

9. 4. 2008

  

  V neděli 30.března jsme se ve sboru setkali nejen k pravidelné bohoslužbě, tentokráte celosborové v Pardubicích, ale i k výročnímu sborovému jednání. Při bohoslužbě nám kázáním posloužil bývalý kazatel sboru br. Jan Pospíšil. V tématu se vrátil ještě k velikonočním svátkům a příběhu setkání učedníků, kteří byli na cestě do Emauz se vzkříšeným Ježíšem. Společný zpěv a modlitby pak tvořily rámec celé bohoslužby. Po jejím skončení a krátké přestávce jsme zahájili sborové jednání. 

  Smyslem takového jednání v baptistické církvi je společně se ohlédnout za minulým rokem, shrnout aktivity sboru, kazatele a dalších složek, tedy v případě pardubického sboru: sesterstva a nedělní školy. Protože sborové shromáždění je nejvyšším orgánem baptistického sboru, schvaluje také účetní a revizní zprávu. Ve všech zprávách zaznělo jasné poděkování Pánu Bohu za to co jsme prožili, za vše dobré i za zvládnutí obtížnějších situací. Podrobnosti si můžete přečíst ve výroční zprávě za sbor, která bude zveřejněna v rubrice Historie.

  Protože jsme při bohoslužbě nasytili svého ducha, při sborovém jednání svou mysl, tak zbývalo ještě nasytit i svá těla….což jsme po schválení všech zpráv a skončení jednání také učinili při společném obědě. Je zřejmé, že z některých bohoslužeb neodchází člověk jen duchovně naplněn. Společné stolování však není jen o snězení všeho dobrého co naše sborové sestry navařily a napekly, ale také je příležitostí k rozhovorům a příjemnému posezení v rodině sboru.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.